This is Wedding highlight clip made by my ekip

hhh

WEDDING DAY

/
QUANG & HẠNH

ELOPEMENT

/
TUẤN ANH & BÌNH

WEDDING DAY
/
GIANG & TUẤN ANH

WEDDING DAY
/
THU TRANG & ĐỨC TRUNG

hhh

WEDDING DAY
/
BỐNG & TÔ

hhh

hhh

WEDDING DAY
/
VU & LIEN

hhh

hhh

WEDDING DAY
/
THÁI HÀ & NHẬT ANH

hhh

hhh

WEDDING DAY
/
TONY & LAN ANH

hhh

WEDDING DAY
/
THAO & CUONG