Thật đặc biệt khi một brand cà phê mình ngưỡng mộ từ lâu đến gõ cửa và book mình chụp. Đây là ảnh chụp cho campaign giáng sinh của xofa từ trước tết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *