Nha Trang | Tùng & Nguyệt

Tùng và Nguyệt là điển hình của những người hướng nội, hai bạn ngại ngùng một chút trước ống kính , ở bên nhau rất hiền và rất nhẹ nhàng. Vậy nên nếu lặng lẽ ghi hình, hai bạn sẽ có những lúc khiến mình phải ngỡ ngàng, như cái lúc từ bãi cát về, Nguyệt bỗng dừng lại phơi chân dưới một khoảng nắng rất nhỏ, Tùng mang khăn ra phủi những vệt cát trên chân Nguyệt, mọi thứ như ngừng lại khi mình nhìn thấy khoảnh khắc ấy!