Mievatho
Ảnh nội thất và không gian của bên mình thực hiện cho chuỗi cửa hàng cà phê The Coffee House tại Hà Nội